Persfoto Anniek Pheifer en Pepijn Gunneweg fotograaf Ronald J Reinders

Persbericht: Respect voor elkaar in de Week van de Lentekriebels

UTRECHT - 20 tot en met 24 maart 2017 was het weer ‘Week van de Lentekriebels’ op veel basisscholen in Nederland. Met dit jaar weer heel veel deelnemende scholen. In deze projectweek leren kinderen onder meer over hun lichaam, over relaties, omgaan met social media en weerbaarheid. Het thema is dit jaar: ‘Respect’.

Welkom op de Persschool

Op basisschool ’t Ven in Rosmalen kunt u als pers kijken hoe de Week van de Lentekriebels in z’n werk gaat. U bent van harte welkom bij de opening met alle leerlingen, om vervolgens een les te volgen in groep 1-2 of groep 4. Lees onderaan meer onder "Noot voor de redactie". 

Gezonde en veilige ontwikkeling

Waarom hebben jongens een piemel en meisjes niet? Wat betekent ‘homo’? Wat gebeurt er met mij in de puberteit? Kinderen hebben allerlei vragen over seksualiteit. Ze hebben recht op eerlijke informatie, die past bij hun leeftijd en ontwikkelingsfase. Het is goed om al met relationele en seksuele vorming te starten in groep 1, en lessen te geven in een doorlopende leerlijn. Seksualiteit wordt daardoor een onderwerp waar kinderen makkelijker over kunnen praten en vragen over durven stellen.

Bij de kleuters gaat het over de verschillen en overeenkomsten tussen jongens en meisjes, wie je lief vindt en hoe je dat kunt laten merken, en hoe je nee kunt zeggen tegen iets dat je niet prettig vindt. In de bovenbouw gaat het ook over de veranderingen die komen in de puberteit en leren kinderen na te denken over wat ze wel en niet willen. Dit helpt hen later weloverwogen en veilige keuzes te maken in relaties en seksualiteit. 

 

Waarom het thema ‘Respect’? 

Respect voor elkaar wil zeggen dat je iedereen in zijn of haar waarde laat, ongeacht opvattingen en keuzes.  Zodat iedereen zichzelf kan en mag zijn. En dat je rekening houdt met de gevoelens en grenzen van een ander. Zelfbeeld, respectvolle omgang met elkaar en de bewustwording van eigen en andermans grenzen zijn onderdeel van relationele en seksuele vorming. En daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Zeker in de huidige tijdgeest, waarin denkbeelden, waarden en normen steeds meer botsen en we via (social) media ideaalplaatjes zien. ‘Respect voor verschillen’ is daarom het gekozen thema voor deze Week van de Lentekriebels: www.weekvandelentekriebels.nl/respect. 

Rol van ouders

Seksuele opvoeding is in de eerste plaats een taak van de ouders. Maar ouders vinden het soms lastig om over seksualiteit te praten met hun kind of beginnen te laat. De meeste ouders vinden het daarom prettig dat de school deze onderwerpen ook oppakt. Als kinderen dan met vragen thuiskomen, is dat een mooie gelegenheid om erover door te praten. Op www.weekvandelentekriebels.nl/10 vinden ouders 10 feiten en fabels over seksuele ontwikkeling en voorlichting, 10 redenen om seksuele voorlichting te geven, 10 tips hoe met pubers te praten over seks en 10 smoezen waarom ouders dat niet doen. 

Over de Week van de Lentekriebels

De Week van de Lentekriebels wordt georganiseerd door Rutgers in samenwerking met de GGD'en, en is bedoeld als een stimulans of een vaste week in het jaar om lessen te geven over relaties en seksualiteit. Scholen, ook basisscholen, zijn sinds 2012 verplicht om hier aandacht aan te besteden, maar zijn vrij om hier zelf invulling aan te geven. Scholen die meedoen aan de Week van de Lentekriebels gebruiken in principe de digitale lesmethode Kriebels in je buik, een doorlopende leerlijn voor groep 1 tot en met 8 over lichaam en zelfbeeld, voortplanting, relaties en seksuele diversiteit en seksuele weerbaarheid. Op www.kriebelsinjebuik.nl zijn voorbeeldlessen te zien. De GGD’en geven ondersteuning door het geven van trainingen aan leerkrachten, gastlessen of het organiseren van een ouderavond. 

Week van de Lentekriebels in 2018

Deze vindt plaats van 19 t/m 23 maart! We houden je op de hoogte. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Noot voor de redactie:

Op basisschool ‘t Ven in Rosmalen kunt u op maandag 20 maart een kijkje nemen. Directeur Joep van Lierop opent de Week om stipt 8.45 uur (zorg dat u om 8.30 uur aanwezig bent).

Daarna zingen en dansen alle kinderen mee met het Lentekriebelslied en de Lentekriebels-move. GGD’er Carla Schoot wordt in het zonnetje gezet vanwege haar enorme inzet vanuit de GGD Hart Voor Brabant in de afgelopen 12 jaar Week van de Lentekriebels.

Contactgegevens van de school:

Kindcentrum ’t Ven
Mimosastraat 3
5241 XT Rosmalen
Contactpersoon school: Era Kling, e.kling@kctven.nl, 06-34850426.

Wanneer u de school wilt bezoeken, verneemt Rutgers dat graag. Bel of mail met Ingvil van de Lisdonk,  communicatie Rutgers, op 06-34102379 of i.vandelisdonk@rutgers.nl. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie over de Week van de Lentekriebels.

Deze scholen zou u ook kunnen bezoeken:

Obs de Meerpaal, Rakkersveld 137, 2722 BN Zoetermeer 
Contactpersoon school: Anja Hepp, 079 331 1169, a.hepp@obs-demeerpaal.nl

Curtevenneschool, Parklaan 3, 1241 Kortenhoef 
Contactpersoon school: Wilma Biel , 035-6561019, wilmab@curtevenneschool.nl

 

Neem voor informatie over deelnemende scholen in de regio’s contact op met de GGD:

GGD Amsterdam: 
Jenny van Leeuwarde, 06 83647916, jvleeuwaarde@ggd.amsterdam.nl
Sjoukje Mos, 06-10811099, smos@ggd.amsterdam.nl

GGD Brabant Zuid Oost: 
Klien van der Burgt, 088-0031430, k.vd.burgt@ggdbzo.nl

GGD Gelderland Zuid: 
Irmgard Leferink, 088-1447311 / 06-30150264, ileferink@ggdgelderlandzuid.nl

GGD Gooi en Vechtstreek: 
Daan Kuypers, 035-6926337 / 06-30333264, d.kuypers@ggdgv.nl

GGD Hart voor Brabant:
Carla Schoot, 073-6404565, c.schoot@ggdhvb.nl

GGD Hollands Noorden:
Marianne Huitinck, 06-10934504, mhuitinck@ggdhollandsnoorden.nl
   
GGD IJsselland:  
Inge de Jager, i.de.jager@ggdijsselland.nl, 088-119191200

 

Volg de Week van de Lentekriebels op Twitter (@seksuelevorming, #lentekriebels), Facebook @weekvdlentekriebels en Instagram Week van de Lentekriebels.