Ballonnen op schoolplein

Waar gaan de lessen over?

In de Week van de Lentekriebels is het de bedoeling dat de leerlingen elke dag les krijgen over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Rutgers heeft hiervoor een mooie digitale lesmethode: Kriebels in je buik. Met lessen van groep 1 tot en met groep 8, die passen bij de leeftijd en belevingswereld van de kinderen. Aanvullend zijn er allerlei leuke activiteiten te bedenken. De GGD kan hierbij meedenken en ondersteunen.

De lessen dragen eraan bij dat kinderen een positief zelfbeeld en vaardigheden ontwikkelen op het gebied van weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Aandacht voor deze thema’s op jonge leeftijd zorgt er ook voor dat kinderen en jongeren geen of minder risico’s nemen, als ze eenmaal gaan experimenteren met seksuele relaties. Relationele en seksuele vorming binnen het basisonderwijs omvat meer dan alleen informatie over lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, liefde, relaties en omgangsregels. Daarom past deze vorming goed binnen alle groepen.

Lessen per leeftijdsfase

Het lespakket Kriebels in je buik biedt leerkrachten van groep 1 t/m groep 8 handvatten voor het geven van relationele en seksuele vorming. Het materiaal bestaat uit een algemene introductie en vier leskaternen (groep 1 & 2, groep 3 & 4, groep 5 & 6, groep 7 & 8), met digitale ondersteuning. De lessen zijn bedoeld om kinderen te ondersteunen bij de ontwikkeling tot een persoon die: respect heeft voor zichzelf en anderen, zich bewust is van eigen en andermans gevoelens, wensen, opvattingen en mogelijkheden én die steeds beter gefundeerde beslissingen kan nemen op het gebied van relaties en seksualiteit.  

Meer over de inhoud van de lessen