Ballonnen op schoolplein

Wat is de Week van de Lentekriebels?

De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek waarin in het basisonderwijs een hele week relationele en seksuele vorming gegeven wordt. De Week van de Lentekriebels loopt van 19 t/m 23 maart 2018 en heeft als doel om kinderen van groep 1 t/m 8 te ondersteunen bij hun seksuele ontwikkeling en te leren seksueel verantwoorde keuzes te maken. Dit draagt bij aan een respectvolle samenleving en een veilig en prettig leefklimaat.

Wat gebeurt er tijdens de Week van de Lentekriebels?

  • Tijdens de hele week wordt er aandacht besteed aan relationele en seksuele vorming in de groepen 1 t/m 8;
  • Iedere groep krijgt minimaal één les per dag uit het lespakket Kriebels in je buik of doet 1 andere activiteit zoals gedichten maken, knutselen, een boerderijbezoek en nog veel meer;
  • De school betrekt u als ouder bij de Week en organiseert zo mogelijk een ouderavond;

  • De school doet mee met de afsluiting van de Week op 24 maart 2017 met een tentoonstelling of presentatie waarbij de kinderen aan familie kunnen laten zien wat ze die week gemaakt hebben.

Het project wordt gecoördineerd door Rutgers, kenniscentrum seksualiteit. De regionale GGD’en ondersteunen de scholen in hun regio tijdens het opzetten en uitvoeren van de Week van de Lentekriebels. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Nieuwsgierig geworden? Lees over de inhoud van de lessen of bekijk bovenstaande video.