Aandacht voor het thema Respect

Dit jaar staat het thema Respect centraal met als doel een goede basis te leggen voor een sociaal veilig schoolklimaat. De Week van de Lentekriebels is een goede start om hiermee aan de slag te gaan.

Respect, wat bedoelen we hiermee? 

Hierbij gaat over gevoelens en op een prettige manier omgaan met elkaar, met respect voor de gevoelens, opvattingen en grenzen van een ander. Zodat iedereen zichzelf kan en mag zijn. En waarin het zelfbeeld en de weerbaarheid van kinderen kan groeien.

De Week van de Lentekriebels en lessen over relationele en seksuele vorming helpen hieraan mee en zorgen voor een vertrouwelijke en open sfeer in de klas. Leerlingen durven meer vragen te stellen en elkaar aan te spreken op onwenselijk gedrag.

Lowie, leerkracht, over het bespreekbaar maken van homoseksualiteit:

‘’Door samen te praten over wat niet of weinig wordt besproken, wordt het taboe een beetje doorbroken en leer je kinderen dat het praten over gevoelens juist goed is en kan helpen. Dat is het mooie aan De Week van de Lentekriebels. Het geeft een mooie aanleiding om met elkaar in te gaan op essentiële dingen van het leven. De kinderen leren zichzelf en de ander kennen en leren zo beter met elkaar om te gaan.’’

Gebruik de nieuwe lesmethode Kriebels in je buik 

Om structureel aandacht te besteden aan sociale omgang gebruikt u de lessen uit de nieuwe digitale lesmethode ´Kriebels in je buik’ (voorheen lespakket Relaties & Seksualiteit). De Week van de Lentekriebels is daarbij een goed begin om schoolbreed te starten met lessen over relaties, seksualiteit en weerbaarheid. 

Een aantal lessen uit Kriebels in je Buik zijn erg geschikt om het thema respect te behandelen in de les. 

Andere geschikte opdrachten rond Respect

Daarnaast zijn onderstaande opdrachten ook geschikt om uit te voeren in de klas: 

  • Maak gebruik van de afleveringen van Dr. Corrie, bijvoorbeeld over grenzen aangeven. 
  • Laat de leerlingen 3 positieve eigenschappen van zichzelf opnoemen. Is dit moeilijk? Laat de andere leerlingen dan helpen. 
  • Vraag de leerlingen naar de verschillen: Wat maakt jou anders van je klasgenoten? Zoek ook de overeenkomsten: Wat is bij jullie hetzelfde? 
  • Doe het complimentenspel: vraag elke leerling een compliment te maken over een andere klasgenoot. Let er op dat leerlingen kijken naar de positieve eigenschappen van een ander. En draag er zorg voor dat de complimenten niet alleen over uiterlijk, maar juist ook over het innerlijk gaan.
  • Laat de leerlingen een gezinsstamboom maken en laat de leerlingen vertellen waar ze vandaan komen. Bespreek de overeenkomsten en verschillen. 
  • Bespreek met de leerlingen welke rollen hun ouders hebben (bijvoorbeeld wie doet wat in het huishouden). Bespreek de verschillen en de overeenkomsten.
  • Laat de leerlingen zelf regels opstellen over hoe ze met elkaar om willen gaan. In de klas, maar ook online en op het schoolplein. Stel de regels op zo’n manier dat positief gedrag wordt gestimuleerd. Denk daarbij aan regels als: ‘Wij laten elkaar uitpraten’, ‘Wij lachen met elkaar (maar uitlachen mag niet) en ‘Wij helpen elkaar’. 
  • Maak een anti-pestprotocol. 

Judith, leerkracht:

‘’Tijdens de lessen heerst er een intieme sfeer in de klas. De leerlingen zijn heel open. Het is een heel bijzondere sfeer die ontstaat. Ik merk dat door het aangaan van gesprekken, er minder wordt gepest. Leerlingen spreken elkaar er op aan het  als gedrag van een medeleerling niet door de beugel kan. Het scheldwoord ‘homo’ wordt dan niet meer geaccepteerd.’’ 

U kunt zich hier aanmelden voor deelname aan de Week van de Lentekriebels.

Lees verder