Jongetje met ballon bij de Week van de Lentekriebels

Achtergrondinformatie

De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek voor het basisonderwijs. Deelnemende scholen geven een week lang les over relaties en seksualiteit. Wat twaalf jaar geleden begon met 24 scholen, is uitgegroeid tot een groot succes!

Al meer dan 2500 scholen doen mee!

Inmiddels hebben meer dan 2500 scholen meegedaan aan de Week, waarbij veel GGD'en in de regio ondersteuning bieden. Ook ouders en kinderen zijn enthousiast. Tijdens deze projectweek wordt er schoolbreed in groep 1 t/m 8 elke dag een les gegeven over relaties en seksualiteit. Ook ouders worden hierbij betrokken, meestal door middel van een ouderavond.

Logo Week van de Lentekriebels

Wanneer is de Week van de Lentekriebels?

De Week van de Lentekriebels vindt landelijk plaats in de derde week van maart, het begin van de Lente. In 2018 vindt de week plaats van 19 t/m 23 maart.

Scholen kunnen er ook voor kiezen om de Week van de Lentekriebels op een ander moment te organiseren. De Week kan als opstart voor het geven van relationele en seksuele vorming worden gebruikt. Na de projectweek kunnen de lessen het hele jaar door worden gegeven.

Doel 

De Week heeft als doel om scholen kennis te laten maken met het thema en dit schoolbreed op een leuke manier aan te bieden, passend bij de leeftijd van de leerlingen.

Waarom zou u meedoen? 

Wilt u starten met relationele en seksuele vorming en dit schoolbreed aanpakken, dan is de Week van de Lentekriebels een goed begin. U maakt kennis met het thema, u ervaart hoe uw leerlingen op de lessen reageren en merkt hoe leuk en zinvol het is om hier les over te geven. In de Week van de Lentekriebels staat de hele school in het teken van relationele en seksuele vorming.

Vaak vormt de Week van de Lentekriebels aanleiding om ook gedurende het hele schooljaar vaker thema's als 'Weerbaarheid', 'Lichaam en zelfbeeld' en 'Seks en de media' op de agenda te zetten. Op onze website voor het onderwijs vindt u uitgebreide informatie over de verschillende thema's en over vragen die kinderen mogelijk hierover kunnen hebben.

Inhoud van de Week

De Week van de Lentekriebels ondersteunt kinderen van groep 1 t/m 8 bij hun relationele en seksuele ontwikkeling waardoor zij leren om verantwoorde keuzes te maken op het gebied van relaties en seksualiteit. Dit draagt bij aan een respectvolle samenleving en een veilig en prettig leefklimaat, ook in de klas. Scholen geven in groep 1 t/m 8 elke dag minimaal een les over relaties en seksualiteit.Hiervoor maken zij gebruik van het lespakket Kriebels in je buik en andere ondersteunende materialen en organiseren verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld een theatervoorstelling, een ouderavond, een voorleesmiddag of een tentoonstelling.  Met leuke gadgets en andere materialen kunt u de school aankleden.

Hier vindt u alles over het organiseren van de Week van de Lentekriebels

Waarom seksuele vorming op de basisschool?

Is het nodig om kinderen onder de 12 jaar al relationele en seksuele vorming te geven? Ja, juist! Kinderen staan dan nog heel open voor normen en waarden. Seksualiteit is, zeker in de onderbouw, dan nog geen onderwerp waar schaamte omheen hangt. Door al op jonge leeftijd te starten met seksuele en relationele vorming raken leerlingen ook vertrouwd met het thema. Ze krijgen hierdoor betrouwbare informatie en vaardigheden mee waar ze later veel aan hebben:

  • Ze  durven eerder vragen te stellen over seksualiteit.
  • Ze ontwikkelen normen en waarden.
  • Ze worden weerbaarder.
  • Ze leren respectvol met elkaar om te gaan.

In het voortgezet onderwijs worden ze veel zelfstandiger en wordt de rol van vrienden en (social) media veel groter.

Ga voor meer informatie naar www.seksuelevorming.nl.

screenshot seksuelevorming.nl

Benieuwd naar ervaringen met De Week van de Lentekriebels?

Lespakket Kriebels in je buik

Bekijk het lespakket en lesoverzicht