Lenteballon

De rol van de GGD

Tijdens de Week van de Lentekriebels begeleiden de GGD'en de scholen bij het uitvoeren van de activiteiten. Het Draaiboek voor GGD'en vormt hiervoor een leidraad. Het is aan de GGD of zij de scholen intensief begeleiden of hen meer zelfstandig de Week laten uitvoeren.

De GGD heeft een belangrijke rol in het succes van de Week:

  • Werven van scholen;
  • Scholen ondersteunen bij de organisatie en uitvoering van de Week;
  • Scholing geven aan leerkrachten;
  • De school attenderen en stimuleren ouders te betrekken;
  • Publiciteit rondom de Week van de Lentekriebels;
  • Evaluatie van de Week;
  • Zorgdragen voor structurele inbedding van relationele en seksuele vorming op het basisonderwijs.

Van de deelnemende scholen en de GGD wordt verwacht dat zij aan het einde van de Week een evaluatie invullen. Rutgers coördineert de landelijke evaluatie en verwerkt de evaluatie tot een eindrapportage voor het ministerie van VWS.Mede aan de hand van deze evaluatie maken GGD'en een plan voor het volgende jaar Lentekriebels, met zonodig een financiële onderbouwing.

Denktank

Meedenken over inspirerende projecten en materialen? Graag willen we een denktank vormen van een aantal GGD'ers die input willen leveren en af en toe meedenken (veelal via de mail). Geef je op voor de Denktank Basisonderwijs.

Meld je aan