Lenteballon

De lessen op school

Waarom is het belangrijk om op school aandacht te besteden aan de seksuele en relationele vorming van kinderen? Seksuele en relationale vorming draagt bij aan de persoonlijke groei, positieve seksualiteitsbeleving en bevordert het welzijn en de seksuele gezondheid van kinderen. Kinderen zijn nieuwsgierig, hebben er vragen over en hebben recht op betrouwbare informatie. De invloed van andere bronnen zoals sociale media nemen toe. De lesmaterialen en -activiteiten bieden een duidelijk kader zodat leerlingen positieve normen en waarden kunnen ontwikkelen met respect voor diversiteit.

Kerndoelen basisonderwijs

Op 1 december 2012 zijn de kerndoelen voor het onderwijs aangepast. Voor het eerst is seksualiteit en seksuele diversiteit expliciet opgenomen in het kerndoel voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. De lesmaterialen geven invulling aan kerndoel 38 van het primair onderwijs.

Basisonderwijs kerndoel 38:
“De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit in de samenleving, waaronder seksuele diversiteit”.

 

schoolplein Flickr_ Topos Architecten (1)

 

Rol van de GGD en richtlijn

De GGD kan via de basisschool een positieve rol spelen. Relationele en seksuele vorming binnen het basisonderwijs omvat namelijk veel meer dan alleen informatie geven over lichamelijke veranderingen en/of voortplanting. Het gaat ook over vriendschap, liefde, relaties en omgangsregels. Daarom past deze vorming goed binnen alle groepen van het basisonderwijs. Want op school, in de media, op straat, thuis, overal komen kinderen in aanraking met onderwerpen die met relaties en seksualiteit te maken hebben. Download voor meer informatie de richtlijn voor het ondersteunen van kinderen bij een gezonde seksuele ontwikkeling.

Effecten van relationele en seksuele vorming op school

Een goede begeleiding en stimulering op school kan er toe bijdragen dat kinderen een positief zelfbeeld en adequate vaardigheden ontwikkelen op het gebied van relaties en seksualiteit. Als kinderen die informatie krijgen waar ze recht op hebben, helpt dat hen verder in hun ontwikkeling. Door dit via de projectweek de Week van de Lentekriebels te doen gebeurt het ook nog op een leuke manier.