Lenteballon

Vignet Gezonde School

Basisscholen die structureel de gezondheid van hun leerlingen stimuleren kunnen het vignet Gezonde School voeren. Met het vignet kunnen scholen zich drie jaar profileren als Gezonde School en aan ouders laten zien dat zij de gezondheid van kinderen van groot belang vinden.

Werken aan gezondheid op uw school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl.

Zie www.gezondeschool.nl.

De regionale GGD'en zijn betrokken bij de uitgifte van het vignet.

Themacertificaat Relaties en seksualiteit

Besteedt een school in de regio voldoende aandacht aan de ontwikkeling van kinderen ten aanzien van relaties en seksualiteit? Wijs de school dan op het themacertificaat Relaties en Seksualiteit van het vignet Gezonde School. Als een school een themacertificaat behaalt kan de school laten zien dat relaties en seksualiteit specifieke aandacht krijgen. Als uw school deelneemt aan de Week van de Lentekriebels kan een school het certificaat voor Relaties en Seksualiteit al aanvragen. De richtlijnen voor de school om in aanmerking te komen voor het behalen van het certificaat Relaties en Seksualiteit:

  • Weten wat er speelt en weten hoe te handelen bij problemen op het gebied van relaties en seksualiteit;
  • (Structureel) les geven in relationele en seksuele vorming, uit het lespakket Relaties & Seksualiteit of Kriebels in je buik;
  • Visie op relationele en seksuele vorming, al dan niet vastgelegd in het schoolplan;
  • Communicatie met de ouders over relationele en seksuele vorming op school.

Hoe werkt het?

Het vignet Gezonde School bestaat uit een basiscertificaat en acht themacertificaten: voeding en mondgezondheid, sport en bewegen, persoonlijke verzorging, sociaal-emotionele ontwikkeling, roken en alcohol, veiligheid en milieu én relaties en seksualiteit. Om het vignet te behalen moet een school het basiscertificaat halen en minimaal één van de themacertificaten.

Wie staan er achter?

Het vignet Gezonde School is een initiatief van zeventien landelijke gezondheidsorganisaties. Zij werken samen om versnippering van keurmerken tegen te gaan. De regionale GGD'en zijn betrokken bij de uitgifte van het vignet. 

Meer informatie

Op de website www.gezondeschool.nl staat o.a. informatie over het aanvragen van het vignet, de verschillende themacertificaten, deelnemende partijen en een overzicht van veelgestelde vragen. Ook kunt u de folder vignet Gezonde School lezen.