Seksuele vorming hoort wel degelijk in het basisonderwijs

Op 31 maart schreef de heer Klinkhamer voor NRC een kritisch artikel over seksuele vorming in het basisonderwijs. Volgens hem zouden we jonge kinderen hier nog niet mee moeten lastig vallen, en is het vooral de taak van de ouders en niet de school om kinderen op te voeden. Rutgers reageert hierop...

We zouden volgens dhr. Klinkhamer kinderen nog niet moeten lastig vallen met (beelden over) volwassen seksualiteit. Dit zou kinderen schaden en het zou kinderen aanzetten tot vroege seksuele activiteit. Klinkhamer heef niet alleen een verkeerd beeld van seksuele vorming, maar ook van de ontwikkeling van kinderen. 

Rutgers stimuleert al jaren relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs en ontwikkelt hiertoe theoretische en goed onderbouwde lesmaterialen zoals het online lespakket Kriebels in je buik. Het lespakket gaat niet uit van de volwassen seksualiteit en richt zich niet primair op preventie van soa en zwangerschap. Wel komen onderwerpen aan bod zoals verschillen tussen jongens en meisjes, gendergelijkheid en seksuele diversiteit, veranderingen in puberteit, wensen en grenzen,  seksuele weerbaarheid en hoe je respectvol met elkaar omgaat (ook in de online wereld). Het lesaanbod sluit hierbij aan bij de ontwikkelingsfase en leefwereld van kinderen. Kinderen zijn immers al op jonge leeftijd nieuwsgierig, hebben vragen over voortplanting en seksualiteit en doen eerste ervaringen op met verliefdheid en relaties.

In één ding heeft de heer Klinkhamer een beetje gelijk: gedoe met fruit, onhandige leraren, dat hoort niet bij goede seksuele vorming. Juist daarom pleit Rutgers, gesteund door bijvoorbeeld de Inspectie van Onderwijs, voor een beter uitgewerkt curriculum rondom seksuele vorming. Het staat weliswaar sinds 2012 in de kerndoelen, maar verder wordt de invulling van seksuele vorming teveel aan scholen overgelaten. Daardoor is het teveel afhankelijk van toevallige kennis en kunde van docenten. 

Basisschool de Meent in doet al jaren mee aan Lentekriebels. De betreffende GGD geeft hier een reactie:

Het schoolteam is in 2011 door de GGD getraind. Sindsdien voeren ze jaarlijks Lentekriebels uit, naar volle tevredenheid van leerlingen, leerkrachten en ouders.  Dit artikel komt van 1 enkele ouder die niet wil dat zijn kind bij de lessen over RSV aanwezig is. Dit is de enige ouder in al die jaren. Ouders van de school zijn positief en de school krijgt juist complimenten van ouders over het feit dat ze dit project uitvoeren!
 
Edith Kuiper, GGD regio Utrecht 

Gelukkig zijn er inmiddels veel scholen die gebruik maken van Kriebels in je Buik en veel leerkrachten zijn enthousiast over de Week van de lentekriebels. Zij zien zelf wat het de leerlingen, de school en de ouders oplevert: ze hebben meer kennis over meer onderwerpen, leerlingen durven meer vragen te stellen, worden weerbaarder en er is minder gedoe in de klas.  In plaats van schade die het kinderen zou berokkenen voelen kinderen zich meer gesteund en gezien. En er is helemaal geen sprake van dat kinderen eerder seksueel actief worden, dat is een rare maar hardnekkige mythe.

Seksuele vorming moet een integraal onderdeel zijn van opvoeding en onderwijs. Net zo goed als op vele andere terreinen is het een gedeelde verantwoordelijkheid van opvoeders en school. Denken dat het alleen voorbehouden moet zijn aan ouders is ouderwets, ingegeven door onterechte angst voor seksualiteit en bovenal niet goed voor de gezonde ontwikkeling van kinderen. 

Reageren? 

Heb je zelf reacties over de week van de lentekriebels? Als ouder of docent, mail Ineke van der Vlugt

Bekijk hier het artikel van de heer Klinkhamer voor het NRC. 

Reacties