Lespakket

Het lespakket Relaties & Seksualiteit biedt leerkrachten van groep 1 t/m groep 8 een goede basis voor het geven van relationele en seksuele vorming.Het lespakket bevat een algemeen katern en 4 leskaternen; voor groep 1&2, groep 3&4, groep 5&6 en groep 7&8 en een Vragenbox Relaties & Seksualiteit. De vragenbox kan worden gebruikt vanaf de middenbouw in de klas zodat leerlingen anoniem vragen kunnen stellen aan de leerkracht. Elk katern bevat lessuggesties over verschillende onderwerpen die te maken hebben met relaties en seksualiteit, aansluitend bij de belevingswereld van kinderen van verschillende leeftijden.

Leskaternen

De lessen uit het lespakket worden door de kinderen als leerzaam en leuk ervaren. Het lespakket bestaat uit vier leskaternen: groep 1 & 2, groep 3 & 4, groep 5 & 6 en groep 7 & 8. In elk leskatern wordt op een leeftijdsadequate manier invulling gegeven aan vier hoofdthema's:

 • Lichamelijke ontwikkeling en zelfbeeld
 • Voortplanting en gezinsvorming
 • Sociale en emotionele ontwikkeling
 • Seksuele weerbaarheid

Zo wordt in de onderbouw aandacht besteed aan verschillen tussen jongens en meisjes en aan de vraag hoe een baby in de buik groeit. In de middenbouw gaat het om een eigen lichaamsbeeld, vriendschap, voortplanting en zwangerschap en de bewustwording van eigen en andermans grenzen. In de bovenbouw is er ook aandacht voor de puberteit, veilig vrijen en grenzen. Het lespakket houdt rekening met verschillende culturen en religies en heeft aandacht voor uiteenlopende leefvormen. Tijdens de Week van de Lentekriebels krijgen de scholen de opdracht om elke dag minimaal één les uit het lespakket te geven. Lees meer informatie in de flyer .

Digitaal lesbord

Een deel van de lessen kan digitaal worden ondersteund via een digitaal lesbord. De digilessen vindt u op www.lespakketrelatiesenseksualiteit.nl. Hier kunt u ook inzien hoe de lessen per bouw worden ingevuld (welke onderwerpen) door op de betreffende bouw te klikken. 

Op de pagina Lesmaterialen zijn voorbeeldlessen te downloaden.

 

 

 

Actueel

Nieuws voor Pers & Media

 • 13-03-2014 - PERSBERICHT: Vragen over seksualite...

  De landelijke themaweek ‘Week van de Lentekriebels’, van 17 tot en met 21 maart, is dé week voor kinderen op de b...

  Lees meer

 • 29-11-2012 - Gratis ondersteuning voor primair o...

  Vanaf 1 december wordt relationele en seksuele voorlichting verplicht voor het onderwijs. Ook voor het primair onderwijs...

  Lees meer

 • 20-03-2012 - Week van de Lentekriebels volop in ...

  Deze en vorige week staat de Week van de Lentekriebels volop in de mediabelangstelling. Ondermeer het Schooltv-weekjourn...

  Lees meer

Snel naar...

 • Persbericht

  Extra aandacht voor seksuele weerbaarheid tijdens Week van de Lentekriebels. Lees het persbericht.